CAMPANIA PUBLICITARA - Hipnogustosi pentru pretentiosi!
CAMPANIA PUBLICITARA - Hipnogustosi pentru pretentiosi!
2017-09-06 08:17:04

 REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 • Campania publicitara "Hipnogustosi pentru pretentiosi” ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)

 

 • Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.

 

 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

 

 • Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.facebook.com/caroli.romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.

 

 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe caroli.ro,

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 • Campania este organizata si se desfasoara in magazinele listate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul caroli.ro, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 • Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 09.2017 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 05.10.2017 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 1.

 

 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.facebook.caroli.romania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele participante sunt:

 

Cod Cora

Cod

Denumire produse

2585248

P343

Carnati Maestro subtiri aprox.200-300g vid Caroli

2585249

P344

Carnati Maestro grosi aprox.200-300g vid Caroli

2585216

P345

Carnati Maestro subtiri aprox.1 kg vrac Caroli

2585237

P346

Carnati Maestro grosi aprox. 700-900g vrac Caroli

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 • Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

 

 • La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 • prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
 2. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data extragerii castigatorilor . Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

 

 • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea si /sau castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

 

 • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare, furnizarea (de catre participanti) in cadrul campaniei si pana la predarea efectiva a premiilor a oricarei informatii false/neadevarate sau inselatoare, nefurnizarea informatiilor minime solicitate (prin prezentul regulament in mod direct ori indirect) pentru participanti se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza ori a castigatorului, dupa caz, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

 • Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante, vrac sau ambalate in valoare de 10 LEI pe un singur bon fiscal din Magazinele participante (vezi ANEXA 1) si este posesor al Cardului de fidelitate PROFI va intra in tragerea la sorti pentru premiul mentionat la art 7.1 al prezentului Regulament.
 • Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.
 • Extragerea se va realiza din randul clientilor care au cumparat in perioada Campaniei , 09.2017 – 05.10.2017 (detaliata conform art. 3.1.) produsele mentionate la sectiunea 4 din Magazinele Participante si au achizitionat Produse Participante, vrac sau ambalate in valoare de 10 LEI pe un singur bon fiscal din magazinele participante (vezi ANEXA 1) si este posesor al Cardului de fidelitate PROFI. Castigatorul va fi anuntat prin telefon la numarul inregistrat in baza de date PROFI.

 

 • Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Agentiei va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale: nume, prenume, numar telefon, semnatură, serie şi număr card de fidelitate Profi, locatia in care au fost acordate/inmanate, precum si declaratia pe propria raspundere ca acesta nu se gaseste in vreunul din cazurile de excludere mentionate la art. 5.2 din prezentul Regulament. Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

 

 • Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 • Pentru a fi declarat participant la promotie cumparatorul, la data efectuarii achizitiei precizate la pct. 6.1., trebuie sa detina fizic cardul de fidelitate PROFI iar achizitia sa fie facuta utilizand acest card si sa fie inregistrata pe acest card. Cererea de emitere a cardului PROFI nu este luata in considerare ca si participare implicita in promotia PROFI. Baza de date este validata de partenerul PROFI pentru cumparatorii posesori de card de fidelitate PROFI care au participat la promotie in perioada 09.2017 – 05.10.2017.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 • In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

 

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare bucata (LEI, TVA inclusa)

Valoare bucata (LEI, fara TVA)

Valoare totala (LEI, TVA inclusa)

Valoare totala (LEI, fara TVA)

Storcator de fructe si legume Camry CR 110,1000 W, Recipient suc 1 l, Recipient pulpa 2 l, 2 Viteze, Tub de alimentare 75 mm, Inox/Negru

15

198

166,39

2.970

2.495,85

Masina de tocat Heinner MG1500TA-BL, 1600 W, Accesoriu pentru rosii si carnati, Cutit inox

15

200

168,07

3.000

2.521,05

Cosuri de Produse Carnati MAESTRO

40

109

100

4.360

4.000

TOTAL

 

 

 

10.330

9016,9

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

 • Premiile actiunii "Hipnogustosi pentru pretentiosi!” se vor acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 10.2017 in locatia Sediului Caroli din Bucuresti, blvd Timisoara, nr.26 Z, cladirea Anchor Plaza et.5 , sector 6, si va fi predat castigatorului in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile calendaristice de la extragere.

 

 • Extragerea castigatorului se va face de catre o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing si un reprezentant CAROLI FOODS GROUP prin extragerea a 62 de persoane din totalitatea participantilor. La extragere, primii 70 extrasi vor fi desemnati castigatori al premiilor in urmatoarea ordine – 15 masini de tocat, 15 storcatoare de fructe si 40 de cosuri de produse CARNATI MAESTRO urmand a fi supusi procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.3.) . Pentru fiecare din cei 70 de castigatori va fi extrasa cate o rezerva, rezervele corespunzandand fiecarui castigator extras, conform ordinii de extragere.

 

Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi anuntati/contactati personal prin telefon in maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii. Pentru validare si pentru predarea-primirea premiului, castigatorii premiilor vor prezenta cartea de identitate si cardul de fidelitate PROFI cu care au efectuat achizitia produselor Caroli.

 • In cazul in care oricare din castigatori nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 15 zile lucratoare ulterioare datei extragerii prevazute in art. 8.1.), se va trece la contactarea rezervelor ,in ordinea extragerii acestora, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care rezerva aferenta fiecarui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

 

 • Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani la data extragerii.

 

 • Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

 

 • Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 • Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna urmatoarele: datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa ), datele din cardul Profi si/sau numarul cardului Profi, locatia in care au fost acordate/inmanate premiile, precum si declaratia pe propria raspundere ca acesta nu se gaseste in vreunul din cazurile de excludere mentionate la art. 5.2 si in intregul Regulament, si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat.. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.

 

 • Caroli Foods Group SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care castigatorii sunt persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie ori cele privind acordarea / inmanarea/ validarea premiului , in toate aceste situatii organizatorii rezervandu-si dreptul de a nu acorda/a nu preda premiul si /sau de a realoca premiile.

 

 • Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare , predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

 

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

 

9.1.       Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

 

9.2.       Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

9.3.       Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

 

9.4.       Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

10.1   Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile    Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

 

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.carolifoods.ro / pagina facebook CAROLI Romania.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                     

              

Prin Agentie,                                                               

Front Line Marketing

 

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

 

Magazin

Oras

Adresa

Judet

PROFI ROM FOOD 1001

Bucuresti

Bd. Ghencea,Nr.38,Bloc C63,Sect.6

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 1003

Bucuresti

Bd. Timisoara,Nr.73,Sect.6

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 1004

Bucuresti

Prel. Ghencea,Nr.32,Sect.6

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 1005

Bucuresti

G.Valsan(Mehadia),Nr.22

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 1007

Bucuresti

Ritmului,Nr.16,Sect.2,

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 1008

Bucuresti

Sos.Pantelimon 92

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 1009

Bucuresti

Sos.Berceni, Nr.8Bis

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2002

Timisoara

Str. Aries Nr. 9

Timis

PROFI ROM FOOD 2003

Timisoara

Calea Sagului Nr. 23

Timis

PROFI ROM FOOD 2004

Arad

Calea. Aurel Vlaicu Bl. Z18-19

Arad

PROFI ROM FOOD 2005

Sf. Gheorghe

Str. Miko Imre Nr. 6

Covasna

PROFI ROM FOOD 2006

Brasov

B-Dul. Saturn Nr. 1 A

Brasov

PROFI ROM FOOD 2007

Cluj Napoca

P-Ta Marasti

Cluj

PROFI ROM FOOD 2008

Arad

P-Ta Soarelui

Arad

PROFI ROM FOOD 2009

Oradea

Bul. Dacia

Bihor

PROFI ROM FOOD 2011

Cluj-napoca

Str. Observatorului

Cluj

PROFI ROM FOOD 2012

Cluj-napoca

Str. Fantanele Nr.53

Cluj

PROFI ROM FOOD 2013

Alba-iulia

Str.Motilor

Alba

PROFI ROM FOOD 2014

Bistrita

Mihai Eminescu Nr.1-4

Bistrita-nasaud

PROFI ROM FOOD 2017

Timisoara

Str.Ion Mihalache 25-27

Timis

PROFI ROM FOOD 2018

Targu Mures

Str. Pandurilor Nr.50

Mures

PROFI ROM FOOD 2019

Miercurea-ciuc

Str. Petofi Sandor Nr. 18

Harghita

PROFI ROM FOOD 2020

Ploiesti

Calea Marasesti Nr.265B

Prahova

PROFI ROM FOOD 2021

Ploiesti

Str. Malu Rosu Nr.85

Prahova

PROFI ROM FOOD 2022

Hunedoara

B-Dul Dacia Nr.27Bis

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2023

Petrosani

Str.1Decembrie1918,Zona Parc Spital

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2024

Resita

Blv.Republicii Nr.2

Caras-severin

PROFI ROM FOOD 2026

Lugoj

Str. 20 Decembrie 1989 Nr.39

Timis

PROFI ROM FOOD 2027

Turnu Severin

Str.Walter Maracineanu, Nr.6

Mehedinti

PROFI ROM FOOD 2028

Simeria

Str.Atelierului 0728.858.887

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2029

Onesti

Str. Mercur Nr.4

Bacau

PROFI ROM FOOD 2030

Tarnaveni

Str.Republicii Nr.54 Parter

Mures

PROFI ROM FOOD 2031

Cluj

Str.E.Teodoroiu Nr.10

Cluj

PROFI ROM FOOD 2032

Deva

Intersectia M. Eminescu-N.Balcescu

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2033

Campia Turzii

Str. 1 Decembrie 1918 Intersectia Cu Str. T.Vladimirescu

Cluj

PROFI ROM FOOD 2034

Constanta

Str.Dispensarului Nr.18

Constanta

PROFI ROM FOOD 2035

Constanta

Str.Mircea Cel Batran Nr.144

Constanta

PROFI ROM FOOD 2036

Consta Nta

Sos.Mangaliei Nr.76

Constanta

PROFI ROM FOOD 2037

Constanta

Str.Liliacului Nr. 1

Constanta

PROFI ROM FOOD 2038

Gherla

Str. Mihai Eminescu Nr. 3

Cluj

PROFI ROM FOOD 2039

Bucuresti

Str.Cernisoara Nr.45 Bl.O13

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2040

Focsani

B-Dul Bucuresti Nr.11

Vrancea

PROFI ROM FOOD 2041

Slatina

Ecaterina Teodoroiu Nr.2

Olt

PROFI ROM FOOD 2042

Orastie

Str.Nicolae Balcescu Nr.8

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2043

Rovinari

Str.Prieteniei F.N.

Gorj

PROFI ROM FOOD 2044

Buzias

Str. Principala, Nr. 10-12

Timis

PROFI ROM FOOD 2045

Jimbolia

Str. Republicii Nr. 25

Timis

PROFI ROM FOOD 2046

Costesti

Str. Victoriei, nr. 54, Costesti

Arges

PROFI ROM FOOD 2047

Bailesti

Str. Victoriei, Nr. 87 Fost 105

Dolj

PROFI ROM FOOD 2048

Iasi

Str.Clopotari Nr16-20,Bl.607 Sc.A-C

Iasi

PROFI ROM FOOD 2050

Radauti

Str. Piata Unirii, Nr. 5

Suceava

PROFI ROM FOOD 2051

Seini

Str. Piata Unirii, Nr. 24

Maramures

PROFI ROM FOOD 2052

Campulung Moldovenesc

Str.Dimitrie Cantemir Nr. 2

Suceava

PROFI ROM FOOD 2054

Aiud

Str.Transilvaniei Nr.26

Alba

PROFI ROM FOOD 2055

Moinesti

Str Tudor Vladimirescu Nr 239

Bacau

PROFI ROM FOOD 2057

Gilau

Str.Principala Nr 960

Cluj

PROFI ROM FOOD 2058

Dragasani

Str.Decebal Nr 6,Jud Valcea

Valcea

PROFI ROM FOOD 2059

Gaesti

Str.13 Decembrie Nr 45

Dambovita

PROFI ROM FOOD 2060

Mioveni

Bulevardul Dacia Nr 1

Arges

PROFI ROM FOOD 2061

Campeni

Str.Tudor Vladimirescu Nr 2A

Alba

PROFI ROM FOOD 2062

Targoviste

Bulevardul Unirii,Nr 6-8

Dambovita

PROFI ROM FOOD 2063

Faget

Calea Lugojului Nr 74

Timis

PROFI ROM FOOD 2064

Roman

Str.Roman Musat Bl33(F.Rahovei Bl3

Neamt

PROFI ROM FOOD 2065

Pascani

Str Stefan Cel Mare,Bl V 1-3 Parter

Iasi

PROFI ROM FOOD 2066

Otelul Rosu

Str.Revolutiei Nr 164-166

Caras-severin

PROFI ROM FOOD 2067

Marasesti

Str.Republicii Nr 68

Vrancea

PROFI ROM FOOD 2068

Timisoara

Str.Dacilor Nr 25

Timis

PROFI ROM FOOD 2069

Deva

Centrul Comercial Deva Mall Bulevardul Decebal

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2070

Bucuresti

Str.Jean Steriadi Nr 11,Sector 3

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2071

Drobeta Turnu Severin

Tudor Vladimirescu Nr 106A

Mehedinti

PROFI ROM FOOD 2072

Bucuresti

Margeanului Nr 71Sector 5, Buc.

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2073

Ramnicu Valcea

Str.Mihai Eminescu Nr 30

Valcea

PROFI ROM FOOD 2074

Baia Mare

Bd.Unirii Nr 8-10

Maramures

PROFI ROM FOOD 2075

Drobeta Turnu Severin

Str Crisan Nr 76

Mehedinti

PROFI ROM FOOD 2076

Comanesti

Str Republicii Nr 60

Bacau

PROFI ROM FOOD 2077

Brasov

Str. Smeurei, nr.4, bl. A27, Brasov Racadau

Brasov

PROFI ROM FOOD 2078

Adjud

Str Onesti Nr 1 A,Vrancea

Vrancea

PROFI ROM FOOD 2079

Bucuresti

B-Dul Nicolae Grigorescu Nr 51,B M1

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2080

Bucuresti

Str Orsova 9A,Sector 6

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2081

Ineu

Str.Republici 41

Arad

PROFI ROM FOOD 2082

Bucuresti

Str.Pantelimon Nr 114,Sect 2

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2083

Bucuresti

Blv.Libertatii , Nr. 1A Sector 4

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2084

Brasov

Str Gloriei Nr 11

Brasov

PROFI ROM FOOD 2085

Panticeu

Sat Panticeu, Nr 90

Cluj

PROFI ROM FOOD 2086

Petrila

Tudor Vladimirescu Bl.36D

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2087

Vulcan

Mihai Viteazul,Complex Pro Europa

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2088

Targu Mures

Gh Doja

Mures

PROFI ROM FOOD 2089

Bacau

Str. Mioritei Nr 11

Bacau

PROFI ROM FOOD 2090

Cluj Napoca

Str.Eroilor Nr 84 Floresti

Cluj

PROFI ROM FOOD 2091

Harlau

Str.Petru Rares Nr.14

Iasi

PROFI ROM FOOD 2092

Ploiesti

Str Lupeni Nr 6

Prahova

PROFI ROM FOOD 2093

Suceava

Str.Nicolae Balcescu

Suceava

PROFI ROM FOOD 2095

Bucuresti

Emil Racovita 10A,Bl19,Sect 4

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2096

Reghin

Str.Mihai Viteazu Nr 27

Mures

PROFI ROM FOOD 2097

Slobozia

Episcopiei Nr 7

Ialomita

PROFI ROM FOOD 2098

Targu Mures

Str 22 Decembrie 1989,Nr 35

Mures

PROFI ROM FOOD 2099

Bucuresti

Bulevardul Dacia

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2100

Bucuresti

Str.Pajura

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2101

Targu Jiu

Str 9 Mai ,Bloc 6

Gorj

PROFI ROM FOOD 2103

Timisoara

Blv.Tineretului Nr 1

Timis

PROFI ROM FOOD 2104

Recas

Str .Principala Nr 263

Timis

PROFI ROM FOOD 2106

Sibiu

Str Alba Iulia Bl14

Sibiu

PROFI ROM FOOD 2107

Sibiu

Str.Valea Aurie Bl 30,Ap 1

Sibiu

PROFI ROM FOOD 2108

Sibiu

Str Semaforului Bl 14

Sibiu

PROFI ROM FOOD 2109

Sibiu

Str Cisnadiei Nr 19

Sibiu

PROFI ROM FOOD 2110

Sibiu

Cartier Strand Bloc 15,Ap 6

Sibiu

PROFI ROM FOOD 2111

Sibiu

Str N .Iorga Nr 52

Sibiu

PROFI ROM FOOD 2112

Zalau

B-Dul Mihai Viteazu

Salaj

PROFI ROM FOOD 2113

Lugoj

Str Mocionii Nr 15

Timis

PROFI ROM FOOD 2114

Intorsura Buzaului

Mihai Viteazu Nr 198

Covasna

PROFI ROM FOOD 2115

Piatra Neamt

Mihai Viteazu Nr 1

Neamt

PROFI ROM FOOD 2116

Urziceni

Transilvaniei Nr 5

Ialomita

PROFI ROM FOOD 2117

Calafat

Str.Tudor Vladimirescu Nr 21

Dolj

PROFI ROM FOOD 2118

Timisoara

Calea Sever Bocu Nr 31

Timis

PROFI ROM FOOD 2119

Cluj Napoca

Str.Padin Nr 20

Cluj

PROFI ROM FOOD 2120

Pitesti

Str.Nicolae Grigorescu, Complex,,Doi Cocosi"

Arges

PROFI ROM FOOD 2122

Craiova

Str 1 Decembrie 1918,Nr 27

Dolj

PROFI ROM FOOD 2123

Fieni

Str.Republici Nr 28

Dambovita

PROFI ROM FOOD 2125

Resita

Str.Horia Nr 18

Caras-severin

PROFI ROM FOOD 2126

Deta

Str Victoriei Nr 23

Timis

PROFI ROM FOOD 2127

Breaza

Str Republici Nr 21

Prahova

PROFI ROM FOOD 2128

Ploiesti

Str.Eremia Grigorescu Nr 8

Prahova

PROFI ROM FOOD 2129

Videle

Soseaua Giurgiului Nr 21

Teleorman

PROFI ROM FOOD 2130

Bucuresti

Str Barsanesti Nr 2B,Sector 6

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2131

Sacele

Str Viitorului Nr 15

Brasov

PROFI ROM FOOD 2132

Iasi

Blv. Dacia 47-49, Bl. Dd1-Dd2

Iasi

PROFI ROM FOOD 2133

Satu Mare

Str. Decebal Nr. 23

Satu Mare

PROFI ROM FOOD 2134

Galati

Str Brandusei,Complex Siret

Galati

PROFI ROM FOOD 2135

Brasov

B-Dul Victoriei Nr 2

Brasov

PROFI ROM FOOD 2136

Alesd

Str.Unirii Nr 26

Bihor

PROFI ROM FOOD 2137

Tulcea

Str Unirii Nr 2

Tulcea

PROFI ROM FOOD 2138

Arad

Piata Arenei Nr 7

Arad

PROFI ROM FOOD 2139

Braila

Bd-Ul Dorobantilor Nr. 50

Braila

PROFI ROM FOOD 2140

Ludus

B-Dul 1 Decembrie 1918 Nr 30

Mures

PROFI ROM FOOD 2141

Sibiu

Str Stefan Cel Mare Nr 47

Sibiu

PROFI ROM FOOD 2142

Focsani

Str.Unirii Nr 18

Vrancea

PROFI ROM FOOD 2143

Campulung Muscel

Str Gruiuluinr Nr 63,Bl D1 8A Parte

Arges

PROFI ROM FOOD 2145

Cluj

Str.Mehedinti Nr 82

Cluj

PROFI ROM FOOD 2146

Abrud

Str Republicii R3-R4

Alba

PROFI ROM FOOD 2147

Targu Jiu

B-Dul Alexandru Ioan Cuza Nr 23 Piata 9 Mai

Gorj

PROFI ROM FOOD 2148

Pitesti

B-Dul 1 Decembrie 1918,Nr 12,Bl M4

Arges

PROFI ROM FOOD 2149

Pitesti

Calea Craiovei Nr 109

Arges

PROFI ROM FOOD 2150

Galati

St.Rosiori,Complex Comercial Ancora Mazepa 1

Galati

PROFI ROM FOOD 2151

Bucuresti

Calea Vacaresti Nr 176-178

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2152

Bucuresti

Calea Rahovei Nr 355 ,Sector 5

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2153

Bacau

Str.Nicolae Balcescu Nr 1

Bacau

PROFI ROM FOOD 2154

Targu Jiu

Str Victoriei Nr 44

Gorj

PROFI ROM FOOD 2155

Iasi

Str .Pacurari Bl 589

Iasi

PROFI ROM FOOD 2156

Bucuresti

Soseaua Salaj Nr 133,Sector 5

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2157

Cluj

Str.Clabucet ,Nr 5,Ap 44

Cluj

PROFI ROM FOOD 2158

Cluj

Blv.Nicolae Titulescu Nr 18,Ap.81B

Cluj

PROFI ROM FOOD 2159

Cluj

Blv.Nicolae Titulescu Nr 163

Cluj

PROFI ROM FOOD 2160

Cluj Napoca

Str.Viilor Nr 40

Cluj

PROFI ROM FOOD 2161

Cluj Napoca

St.21Decembrie1989,Nr 133,Sc3,Ap120

Cluj

PROFI ROM FOOD 2162

Cluj Napoca

Str.Detunata Nr 1,Ap 10

Cluj

PROFI ROM FOOD 2163

Oradea

Calea Aradului Nr 87

Bihor

PROFI ROM FOOD 2164

Galati

B-Dul George Cosbuc,Tiglina 2

Galati

PROFI ROM FOOD 2165

Filipestii De Padure

Str.Principala Nr 832

Prahova

PROFI ROM FOOD 2166

Arad

Str. Muncii Nr 85

Arad

PROFI ROM FOOD 2167

Sibiu

Str. Lunga ,Nr 63

Sibiu

PROFI ROM FOOD 2168

Satu Mare

B-Dul Closca Nr 33

Satu Mare

PROFI ROM FOOD 2169

Rosiorii De Vede

Str.Rahovei,Bl 101,Parter

Teleorman

PROFI ROM FOOD 2170

Sighisoara

Str.Herman Oberth,Nr 16

Mures

PROFI ROM FOOD 2171

Zimnicea

Str.Mihail Kogalniceanu Nr 25-25A

Teleorman

PROFI ROM FOOD 2172

Prundul Bargaului

Str. Principala Nr 136

Bistrita-nasaud

PROFI ROM FOOD 2173

Bucuresti

Str.Drumul Taberei 90-92,Sector 6

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2174

Toplita

Str Nicolae Balcescu Bl D

Harghita

PROFI ROM FOOD 2175

Galati

Str. Constructorilor Nr. 1E

Galati

PROFI ROM FOOD 2176

Fagaras

Str. Mihai Eminescu Nr 26

Brasov

PROFI ROM FOOD 2177

Cluj

Str.Ion Mester Nr 5

Cluj

PROFI ROM FOOD 2178

Baia Mare

Str Iuliu Maniu Nr 5

Maramures

PROFI ROM FOOD 2179

Huedin

Str Republicii Nr 8,Bl A,Parter

Cluj

PROFI ROM FOOD 2180

Braila

Calea Galati Nr 323,Bl 3-5

Braila

PROFI ROM FOOD 2181

Craiova

Str.Brazda Lui Novac Nr 66 Complex Vechi

Dolj

PROFI ROM FOOD 2182

Brasov

Str. Harmanului Nr 63 ,Bl 1 ,A

Brasov

PROFI ROM FOOD 2183

Iasi

Soseaua Nicolina,Nr 3,Bl 928

Iasi

PROFI ROM FOOD 2185

Brasov

Calea Bucuresti Nr 90

Brasov

PROFI ROM FOOD 2186

Baia Mare

B-Dul Decebal Nr 11

Maramures

PROFI ROM FOOD 2187

Ploiesti

Streiului Nr1,A

Prahova

PROFI ROM FOOD 2188

Ploiesti

Str Chimiei Nr 5

Prahova

PROFI ROM FOOD 2189

Urlati

Str.1 Mai,Nr 68

Prahova

PROFI ROM FOOD 2190

Brasov

B-Dul Grivitei Nr 65,Bl 47

Brasov

PROFI ROM FOOD 2191

Biharia

Str Cetatii Nr 154 ,Corp C1,Parter

Bihor

PROFI ROM FOOD 2193

Bucuresti

Piata Aparatorii Patriei Sector 4

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2194

Targoviste

Str.I.C.Bratianu Nr 32B,Bl C1,Parte

Dambovita

PROFI ROM FOOD 2195

Turnu Magurele

Str Mihai Bravu Nr 30

Teleorman

PROFI ROM FOOD 2196

Sfantu Gheorghe

Str Sporturilor Nr 11

Covasna

PROFI ROM FOOD 2197

Cluj

Str.Dunarii Nr 22

Cluj

PROFI ROM FOOD 2198

Alexandria

Str Libertatii Bl A4

Teleorman

PROFI ROM FOOD 2199

Timisoara

Calea Buziasului Nr 28

Timis

PROFI ROM FOOD 2200

Timisoara

St Maresal Alexandru Averescu Nr 92

Timis

PROFI ROM FOOD 2201

Ramnicu Sarat

Str.Victoriei Nr 2

Buzau

PROFI ROM FOOD 2202

Huedin

Str Morii Nr 1

Cluj

PROFI ROM FOOD 2203

Botosani

Str Grivita Nr 7

Botosani

PROFI ROM FOOD 2204

Sannicolau Mare

Str.Republicii Nr 2

Timis

PROFI ROM FOOD 2206

Botosani

Str.Stefan Cel Mare Nr 2,Bl H2-H3

Botosani

PROFI ROM FOOD 2207

Botosani

Str Bucovina Nr 8,Sc D

Botosani

PROFI ROM FOOD 2208

Sfantu Gheorghe

Str.Romulus Cioflec Bl 33,Sc B

Covasna

PROFI ROM FOOD 2209

Busteni

B-Dul Libertatii Nr 85

Prahova

PROFI ROM FOOD 2210

Salonta

Piata Libertatii Nr 14

Bihor

PROFI ROM FOOD 2211

Bacau

Str.Aprodu Purice Nr 11,Bl 11,Sc C

Bacau

PROFI ROM FOOD 2212

Botosani

Str Primaverii Nr 15,Bl 24,Sc B

Botosani

PROFI ROM FOOD 2213

Livada

Str Satu Mare Nr 3

Satu Mare

PROFI ROM FOOD 2214

Craiova

Str I.D. Sarbu Nr 7A

Dolj

PROFI ROM FOOD 2215

Cluj

Str Aurel Vlaicu Nr 27

Cluj

PROFI ROM FOOD 2216

Giurgiu

Piata Comertului Nr 48

Giurgiu

PROFI ROM FOOD 2217

Corabia

Str.Ih Radulescu Nr 4

Olt

PROFI ROM FOOD 2218

Giurgiu

Str.Tineretului Nr 55A

Giurgiu

PROFI ROM FOOD 2219

Botosani

Str George Enescu Nr 44,Bl T94

Botosani

PROFI ROM FOOD 2220

Zarnesti

Str Metianu Nr 4

Brasov

PROFI ROM FOOD 2221

Deva

Str. 22 Decembrie Nr. 110

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2222

Oradea

Str. Erofte Grigore Nr. 3 Bl. An36

Bihor

PROFI ROM FOOD 2223

Borsa

Str. Decebal Nr 2

Maramures

PROFI ROM FOOD 2224

Constanta

Str.I.L.Caragiale Nr 14

Constanta

PROFI ROM FOOD 2225

Bucuresti

Str.Pajura Nr 24 ,Sector 1

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2226

Mogosoaia

Soseaua Bucuresti Targoviste ,Nr 1A

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2227

Caracal

Str.Mieilor Nr 3Colt Cu Iancu Jianu Nr 12-14

Olt

PROFI ROM FOOD 2228

Oradea

Str.Razboieni Nr 55

Bihor

PROFI ROM FOOD 2229

Turda

Str Tineretului Nr 4,Bl A38

Cluj

PROFI ROM FOOD 2230

Timisoara

Piata Balcescu Nr 2

Timis

PROFI ROM FOOD 2231

Medias

Str Blajului Bloc 68

Sibiu

PROFI ROM FOOD 2232

Bucuresti

Str Covasna Nr 3,Sector 4

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2233

Iasi

Piata Voievozilor Nr 8-9,Bl X6 Bis

Iasi

PROFI ROM FOOD 2234

Sighisoara

Str.Rozelor Nr 1 A

Mures

PROFI ROM FOOD 2235

Mangalia

Str Stefan Cel Mare Nr 16

Constanta

PROFI ROM FOOD 2236

Constanta

Str. Soveja, nr. 54

Constanta

PROFI ROM FOOD 2237

Ploiesti

Blv. Bucuresti , Nr. 9, Bl. 8A

Prahova

PROFI ROM FOOD 2238

Iasi

Str. Han Tatar, nr. 6

Iasi

PROFI ROM FOOD 2239

Pitesti

Str. Libertatii, nr. 24A

Arges

PROFI ROM FOOD 2240

Cisnadie

Str. Stejarului, FN

Sibiu

PROFI ROM FOOD 2241

Targu Mures

Str. Parangului, nr. 15-17

Mures

PROFI ROM FOOD 2242

Pitesti

Piata Razboieni, Complex alimentar

Arges

PROFI ROM FOOD 2243

Pitesti

Complex Albina, bloc C15, parter,str. Paltinului nr. 8

Arges

PROFI ROM FOOD 2244

Baraolt

Str. Trandafirilor, 26 B

Covasna

PROFI ROM FOOD 2245

Somcuta Mare

Str. Republicii, nr. 19 A

Maramures

PROFI ROM FOOD 2246

Medias

Str. Mihai Eminescu, nr. 4

Sibiu

PROFI ROM FOOD 2247

Iasi

Str. Ciurchi, nr.121, parter

Iasi

PROFI ROM FOOD 2248

Dr. Tr. Severin

Drobeta Turnu Severin 4, str. Numa Pompiliu, nr. 1

Mehedinti

PROFI ROM FOOD 2249

Targoviste Micro Iv

Targoviste (Micro IV), str. C-tin Brancoveanu, nr.65

Dambovita

PROFI ROM FOOD 2250

Floresti Somesului

Floresti (Somesului), str. Somesului, nr.2 A

Cluj

PROFI ROM FOOD 2251

Constanta P-ta Grivitei

Constanta (P-ta Grivita), str. Mihaileanu, nr. ap. Magazin 1B

Constanta

PROFI ROM FOOD 2252

Ocna Mures

Ocna Mures, str. Nicolae Iorga, nr. 31

Alba

PROFI ROM FOOD 2253

Brad

Str. Republicii, Nr. 3

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2254

Dabuleni

Dabuleni, str. Unirii, nr. 7

Dolj

PROFI ROM FOOD 2255

Oradea

Str. Sovata, Nr. 50

Bihor

PROFI ROM FOOD 2256

Constanta Tomis 3

Constanta (Tomis), blv. Tomis ,nr. 318

Constanta

PROFI ROM FOOD 2257

Tandarei

Tandarei, Calea Bucuresti, nr. 200

Ialomita

PROFI ROM FOOD 2258

Satu Mare Milcov

Satu Mare (Milcov), aleea Milcov, bl. T6B

Satu Mare

PROFI ROM FOOD 2259

Satu Mare Brandusei

Satu Mare (Brandusa), str. Brandusa, nr. 18-20

Maramures

PROFI ROM FOOD 2260

Slatina Toamnei

Slatina (Toamnei), str. Toamnei, nr. 6

Olt

PROFI ROM FOOD 2261

Constanta Cet

Constanta (CET), str. Egretei nr. 16

Constanta

PROFI ROM FOOD 2262

Arad Iuliu Maniu

Arad (Iuliu Maniu), str. Iuliu Maniu, nr. 103

Arad

PROFI ROM FOOD 2263

Hunedoara P-ta Centrala

Hunedoara (Bicaz-Piata), str. Bicaz, nr.2

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2264

Timisoara Complex Studentesc

Timisoara (Complex ), Aleea Studentilor, nr. 2

Timis

PROFI ROM FOOD 2265

Cluj-napoca

Str. Peana, Nr. 18

Cluj

PROFI ROM FOOD 2266

Timisoara Freidorf

Timisoara (Ardealul Friedorf), str. Ardealul nr. 2/4

Timis

PROFI ROM FOOD 2267

Rupea

Rupea (Republicii), str. Republicii nr. 141

Brasov

PROFI ROM FOOD 2268

Timisoara Sagului

Timisoara (Sagului), Calea Sagului nr. 55

Timis

PROFI ROM FOOD 2269

Azuga

Azuga (Ritivoiu), str. Ritivoiu, nr. 11

Prahova

PROFI ROM FOOD 2270

Timisoara Gheorghe Lazar

Timisoara (Gh. Lazar), str. Gh. Lazar, nr. 33

Timis

PROFI ROM FOOD 2271

Lipova

Str. Timisorii

Arad

PROFI ROM FOOD 2272

Bucuresti Livezilor

Bucuresti (Livezilor), Aleea Livezilor, nr. 27A, sector 6

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2273

Turceni

Str. Sanatatii, FN

Gorj

PROFI ROM FOOD 2274

Pantelimon

Bucuresti (Pantelimon), Sos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9, parter, sector 2

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2275

Alba Iulia Toporasilor

Alba Iulia (Toporasilor), str. Toporasilor, nr. 74

Alba

PROFI ROM FOOD 2276

Negresti-oas

Str. Pietei Nr. 1 A

Satu Mare

PROFI ROM FOOD 2277

Moreni

Moreni (Pantea), Str. CPT. Ion Pantea, nr. 12

Dambovita

PROFI ROM FOOD 2278

Tulcea

Tulcea 2, str. Mica FN, str. Pacii FN, str. Gavrilov Corneliu nr. 91

Tulcea

PROFI ROM FOOD 2279

Bacau

Str. Republicii, Nr. 1, Complex comercial Eficient

Bacau

PROFI ROM FOOD 2280

Bacau

Str. Milcov, Nr. 134, Sc. A-B

Bacau

PROFI ROM FOOD 2281

Bucuresti Moruzzi

Bucuresti (Morruzzi), str. Alexandru Morruzzi Voievod, nr. 14, sector 3

Bucuresti

PROFI ROM FOOD 2282

Topoloveni

Str. Parcului, nr. 14

Arges

PROFI ROM FOOD 2283

Timisoara Cetatii

Timisoara (Cetatii), Blv. Cetatii, nr. 79, jud. Timis

Timis

PROFI ROM FOOD 2284

Plopeni

Plopeni, str. Democratiei 3A, jud. Prahova

Prahova

PROFI ROM FOOD 2285

Matca

Str. Principala, Nr. 697

Galati

PROFI ROM FOOD 2286

Sibiu

Str. Dorului, Nr. 20

Sibiu

PROFI ROM FOOD 2287

Pecica

Str. 2, Nr. 175

Arad

PROFI ROM FOOD 2288

Buzau

Calea Mihai VItezu, Nr. 43 BIS, Bl. 30, Bl. 31

Buzau

PROFI ROM FOOD 2289

Buzau

Calea Mihai VItezu, Nr. 43 BIS, Bl. 30, Bl. 31

Buzau

PROFI ROM FOOD 2290

Pitesti

str. Tudor Vladimirescu, nr. 13B

Arges

PROFI ROM FOOD 2291

Odobesti

Str. Stefan cel Mare nr.40

Vrancea

PROFI ROM FOOD 2292

Ploiesti

Str. Deltei Nr.1

Arges

PROFI ROM FOOD 2293

Onesti

Onesti (Oituz), blv. Oituz, nr. 19, jud. Bacau

Bacau

PROFI ROM FOOD 2294

Braila Margaretelor

Braila(Margaretelor),str. Aleea Margaretelor, nr.1, cartier Obor

Braila

PROFI ROM FOOD 2295

Timisoara Astrilor

str. Astrilor, nr. 20-26

Timis

PROFI ROM FOOD 2296

Iasi Independentei

B-dul Independentei, nr. 1A

Iasi

PROFI ROM FOOD 2298

Gataia

str. Republicii, nr. 84/A/1

Timis

PROFI ROM FOOD 2299

Mizil

str. Blajului, nr.1, bl. 23, spatiu comercial

Prahova

PROFI ROM FOOD 2300

Galati Siderurgistilor

Siderurgistilor nr. 42, bl. M4A, Micro 14

Galati

PROFI ROM FOOD 2301

Resita

Blv. Republicii, nr. 13-15

Caras Severin

PROFI ROM FOOD 2302

Macin

Str. 1 Decembrie, nr.40

Tulcea

PROFI ROM FOOD 2303

Gaesti

Str. 1 Decembrie, nr. 32

Dambovita

PROFI ROM FOOD 2304

Zlatna

Piata Unirii, nr. 2

Alba

PROFI ROM FOOD 2305

Balan

Str. 1 Decembrie, nr.27/A

Harghita

PROFI ROM FOOD 2306

Timisoara Dorobantilor

Calea Dorobantilor,nr.3, P/E, ap. I/2

Timis

PROFI ROM FOOD 2307

Panciu

Ciprian Porumbescu, Nr.2

Vrancea

PROFI ROM FOOD 2308

Oradea

Blv. Dacia, nr.40

Bihor

PROFI ROM FOOD 2309

Buzau

Str. Obor, nr. D2, Bazar

Buzau

PROFI ROM FOOD 2310

Dej

Piata 16 Februarie, nr.3

Cluj

PROFI ROM FOOD 2311

Izbiceni

Str. Pietei, nr. 9

Olt

PROFI ROM FOOD 2312

Arad

Str. Abrud, nr.105 A

Arad

PROFI ROM FOOD 2313

Bacau Carpati

Str. Carpati, nr.15

Bacau

PROFI ROM FOOD 2315

Tinca

str. Republicii, nr. 75

Bihor

PROFI ROM FOOD 2316

Calarasi

str. Prelungirea Bucuresti, nr. 2

Calarasi

PROFI ROM FOOD 2317

Segarcea

str. Republicii, nr. 78, bl. J1-J2

Calarasi

PROFI ROM FOOD 2318

Timisoara Revolutiei

Bd. Revolutiei, nr. 7

Timis

PROFI ROM FOOD 2319

Suceava Gheorghe Doja

str. Gheorge Doja, nr. 135

Suceava

PROFI ROM FOOD 2320

Miercurea Nirajului

Piata Teilor, nr. 46

Harghita

PROFI ROM FOOD 2321

Oradea Cantacuzino

str. I. Cantacuzino, nr. 21

Bihor

PROFI ROM FOOD 2322

Bumbesti Jiu

str. Grigore Alexandru Ghica, nr.8

Gorj

PROFI ROM FOOD 2323

Lovrin

str. Lovrin, nr.208

Timis

PROFI ROM FOOD 2324

Baia Mare Cosmonautilor

Str. Cosmonautilor FN

Maramures

PROFI ROM FOOD 2325

Baia Mare Barajului

Str.Barajului FN

Maramures

PROFI ROM FOOD 2326

Baia Mare Melodiei

St. Melodiei FN

Maramures

PROFI ROM FOOD 2327

Mangalia Rozelor

Str. Rozelor, Bl C 18, Mangalia, Jud. Constanta

Constanta

PROFI ROM FOOD 2328

Barlad

Str. Hotin, nr.9

Vaslui

PROFI ROM FOOD 2329

Arad Padis

Str. Lucian Blaga nr.2, Arad, Jud. Arad

Arad

PROFI ROM FOOD 2330

Timisoara Mehala

Str. Ovidiu Balea nr.2

Timis

PROFI ROM FOOD 2331

Baia De Arama

Str. Tudor Vladimirescu nr.24

Mehedinti

PROFI ROM FOOD 2332

Sangeorz Bai

DN 17 D

Bistrita-nasaud

PROFI ROM FOOD 2333

Focsani Republicii

Blv. Republicii nr.82

Vrancea

PROFI ROM FOOD 2334

Anina

str. Sfanta Varvara, nr.51

Caras Severin

PROFI ROM FOOD 2335

Iasi Carol

b-dul. Carol, nr. 48

Iasi

PROFI ROM FOOD 2336

Aghiresu Fabricii

str. Principala, nr. 345

Cluj

PROFI ROM FOOD 2337

Birlad Gara

Str. Primaverii nr.2

Vaslui

PROFI ROM FOOD 2338

Tulcea

Str. Isaccei nr.45

Tulcea

PROFI ROM FOOD 2339

Timisoara Godeanu

str. Martir Gabriela Tako, nr.4

Timis

PROFI ROM FOOD 2340

Sebis

Blv. Victoriei, nr. 7

Arad

PROFI ROM FOOD 2341

Tirgu Bujor

str. Grigore Hagiu, nr. 3

Galati

PROFI ROM FOOD 2342

Vanju Mare

str. Republicii, nr. 80

Mehedinti

PROFI ROM FOOD 2343

Nasaud Granicerilor

B-dul. Granicerilor, nr. 34

Bistrita-nasaud

PROFI ROM FOOD 2344

Marginea

str. Principala nr. 3064

Suceava

PROFI ROM FOOD 2345

Cavnic

str. 22 Decembrie, nr. 12

Maramures

PROFI ROM FOOD 2346

Petrosani Ii

str. 1 Decembrie 1918, nr. 90

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2347

Bicaz Barajului

str. Barajului, nr. 2A

Piatra Neamt

PROFI ROM FOOD 2348

1 Decembrie

str. Prunilor, nr. 2C , Piata Alba Iulia

Ilfov

PROFI ROM FOOD 2349

Iasi Stejar

str. Stejar, nr. 13

Iasi

PROFI ROM FOOD 2350

Ramnicu Valcea Traian

Calea lui Traian 156-158, Complex Nord

Valcea

PROFI ROM FOOD 2351

Timisoara

Timisoara, str. Pomiculturii, nr. 23, jud. Timis

Timis

PROFI ROM FOOD 2352

Pitesti Negru Voda

Str. Negru Voda, nr.2-4

Arges

PROFI ROM FOOD 2353

Tg.mures Romulus Guga

str. Romulus Guga, nr. 1

Mures

PROFI ROM FOOD 2354

Constanta

Str. Badea Cartan, nr. 14

Constanta

PROFI ROM FOOD 2355

Brasov Ion Creanga

Str. Ion Creanga, nr. 13

Brasov

PROFI ROM FOOD 2356

Bacau Bicaz

Str. Bicaz, nr. 21

Bacau

PROFI ROM FOOD 2357

Blaj Republicii

B-dul. Republicii, nr. 53

Alba

PROFI ROM FOOD 2358

Medgidia

Str. Poporului, nr. 60A

Constanta

PROFI ROM FOOD 2359

Singeorgiu De Mures

str. Principala, nr. 857

Mures

PROFI ROM FOOD 2360

Pitesti Calea Dragasani

Calea Dragasani, nr. 5

Arges

PROFI ROM FOOD 2361

Radauti Bogdan Voda

str. Bogdan Voda, nr. 68

Suceava

PROFI ROM FOOD 2362

Bacau Iosif Cocea

str. Iosif Cocea, nr. 19B

Bacau

PROFI ROM FOOD 2363

Beclean Libertatii

Piata Libertatii, nr. 2

Bistrita-nasaud

PROFI ROM FOOD 2364

Lupeni

B-dul. Pacii, nr.1

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2365

Mahmudia

str. Mahmudia, nr. 8D

Tulcea

PROFI ROM FOOD 2366

Oradea Bumbacului

str. Bumbacului, nr. 26

Bihor

PROFI ROM FOOD 2367

Braila Calea Calarasilor

Calea Calarasilor, nr 305

Braila

PROFI ROM FOOD 2368

Murgeni

str. Emil Juvara, nr. 12

Vaslui

PROFI ROM FOOD 2369

Negresti

str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23

Vaslui

PROFI ROM FOOD 2370

Sacalaz

296/A

Timis

PROFI ROM FOOD 2371

Ardud

str. Stefan cel Mare

Satu Mare

PROFI ROM FOOD 2372

Ilia

str. Libertatii, nr. 45

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2373

Petrosani Pacii

str. Pacii, nr. 22

Hunedoara

PROFI ROM FOOD 2374

Sintandrei

FN

Bihor

PROFI ROM FOOD 2375

Oradea Pasteur

str. Luis Pasteur, nr. 165

Bihor

PROFI ROM FOOD 2376

Satu Mare Brasov

str. Brasov, nr. 4

Satu Mare

PROFI ROM FOOD 2377

Constanta Capitol

B-dul. Tomis, nr. 136

Constanta

PROFI ROM FOOD 2378

Bozovici

Principala 923, Hotel Minis

Caras Severin

PROFI ROM FOOD 2379

Calarasi Parcului

str. Parcului, nr. 2

Calarasi

PROFI ROM FOOD 2380

Suceava Muncii

str. Muncii, nr. 6

Suceava

PROFI ROM FOOD 2381

Feldioara

Octavian Goga, Nr. 89

Brasov

PROFI ROM FOOD 2382

Sasciori

DN67C

Alba

PROFI ROM FOOD 2383

Cugir Victoriei

str. Victoriei, Nr. 11

Alba

PROFI ROM FOOD 2384

Suceava Enescu

George Enescu, Nr.38, Bl. T90

Suceava

PROFI ROM FOOD 2385

Turt Eroilor

Calea Sever Bocu, Nr. 31

Satu Mare

PROFI ROM FOOD 2386

Braila Cutezatorilor

Complex Hipodrom, Aleea Cutezatorilor, nr. 4

Braila

PROFI ROM FOOD 2387

Craiova Farago

str. Elena Farago, nr. 4B

Dolj

PROFI ROM FOOD 2388

Aiud Unirii

Str. Unirii, nr.53, scara KLM

Alba

PROFI ROM FOOD 2389

Targu Jiu

Bd. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 3B

Gorj

PROFI ROM FOOD 2390

Craiova

Str. Castanilor, Nr. 15 B, Bl. 2, Sc. 1

Dolj

PROFI ROM FOOD 2391

Slatina Dorobantu

str. Sergent Major Dorobantu Constantin, nr.9

Olt

PROFI ROM FOOD 2392

Baneasa

str. Trandafirului, nr. 102,

Constanta

PROFI ROM FOOD 2393

Constanta Caraiman

str. Prelungirea Caraiman, nr. 4A

Constanta

PROFI ROM FOOD 2394

Motru Trandafirilor

b-dul. Trandafirilor, nr. 12E

Gorj

PROFI ROM FOOD 2395

Alba Iulia Mistral

str. Frederic Mistral

Alba

PROFI ROM FOOD 2396

Iasi Rond Vechi

str. Nicolina, nr. 968

Iasi

PROFI ROM FOOD 2397

Rucar Brasovului

str. Brasovului, nr. 45

Arges

PROFI ROM FOOD 2398

Timisoara Ripensia

Aleea FC Ripensia, nr. 29

Timis

PROFI ROM FOOD 2399

Popesti

str. Principala, nr. 79

Bihor

PROFI ROM FOOD 2400

Cenei

str. Principala, nr. 571

Timis

PROFI ROM FOOD 2401

Suceava Burdujeni

Str. Soimului nr.2 bl.19, scara B, Parter

Suceava

PROFI ROM FOOD 2402

Topolovatu Mare

str. Principala nr. 170

Timis

PROFI ROM FOOD 2403

Amarastii De Jos

str. Principala, nr. 549B

Dolj

PROFI ROM FOOD 2404

Timisoara Cugir

str. Cugir, nr. 18, bl. 78

Timis

PROFI ROM FOOD 2405

Cujmir

Piata Cujmir

Mehedinti

PROFI ROM FOOD 2406

Stalpeni

87

Arges

PROFI ROM FOOD 2407

Bistrita Stefan Cel Mare

str. Stefan cel Mare, bl. 24

Bistrita-nasaud

PROFI ROM FOOD 2409

Nadlac

str. Independentei, nr. 47

Arad

PROFI ROM FOOD 2410

Bocsa Funicularului

Str. Funicularului nr. 65

Caras Severin

PROFI ROM FOOD 2411

Craiova Unirii

Calea Unirii 14, Mercur shopping center

Dolj

PROFI ROM FOOD 2412

Suceava Leca

Str. Prof.Leca Morariu nr.1A

Suceva

PROFI ROM FOOD 2413

Zalau Dragalina

Gen.Dragalina, Nr. 23

Salaj

PROFI ROM FOOD 2414

Radauti Calarasi

Strada Calarasi, Nr. 18

Suceava

PROFI ROM FOOD 2415

Nicolae Iorga (iasi Podu De Piatra)

Soseaua Nationala Complex Comercial Podul de Piatra, 176 C

Iasi

PROFI ROM FOOD 2416

Copsa Mica

Aleea Castanilor FN

Sibiu

 

 

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,

 

 

 

Noutati

campanii
stiri
evenimente
campanii
Caroli lansează gama de produse Carolino, dedicată copiilor
Sănătatea în alimentație este una din preocupările constante ale părinților, aceștia fiind interesați îndeosebi de lipsa aditivilor,  conservanților și a zahărului, precum ...
Mai mult
stiri
Încearcă noul duo-pack cremwursti Caroli!
Campania se desfășoară în perioada 14 septembrie – 17 decembrie Recomandată de Șervețel! ...
Mai mult
evenimente
S-a lansat Jurnal de fapte bune – un program de burse pentru copiii talentați, fără posibilități financiare.
Comunicat de presă București, 16.03.2015 S-a lansat Jurnal de fapte bune – un program de burse pentru copiii talentați, fără posibilități financiare.Jurnal de fapte bune susține copiii talen ...
Mai mult