CAMPANIA PUBLICITARA - Cumpara Carnati Maestro de la Caroli si te hipnotizam cu premii naturale!
CAMPANIA PUBLICITARA - Cumpara Carnati Maestro de la Caroli si te hipnotizam cu premii naturale!
2017-10-13 13:43:11

 

REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 • Campania publicitara „Cumpara Carnati Maestro de la Caroli si te hipnotizam cu premii naturale!”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti,Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
 • Campania se derulează prin intermediul Hello Consumer Interaction S.R.L , societate comercială cu sediul social în Bucuresti, str. Calea Apeductului, Nr. 6, Bloc D1A1, Scara 1, Etaj 2, ap 11, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/4229/26.04.2010, C.U.I. RO 26824286 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 28363.
 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
 • Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.carolifoods.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe www.carolifoods.ro,

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 • Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”).. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulametul oficial publicat pe site-ul www.carolifoods.ro, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 • Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 13.10.2017(ora 16:00 p.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 22.10.2017 (ora 14:00 p.m), in functie de perioada si intervalul orar prezentate in ANEXA 01.

 

 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.carolifoods.ro.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

 

 • Produsele participante sunt:

 

Cod Charisma

Cod Cora

Denumire produse

UM

P343

2585248

Carnati Maestro subtiri aprox.200-300g vid Caroli

kg

P344

2585249

Carnati Maestro grosi aprox.200-300g vid Caroli

kg

P345

2585216

Carnati Maestro subtiri aprox.1 kg vrac Caroli

kg

P346

2585237

Carnati Maestro grosi aprox. 700-900g vrac Caroli

kg

  

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 • Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 • prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
 2. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in Campanie, adica la data emiterii bonului fiscal ce respecta conditiile din prezentul Regulament.. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

  

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Mecanism consumator:

 • Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante vrac sau ambalate in valoare de minim 10 RON (TVA inclusa) pe acelasi bon fiscal din magazinele participante (vezi ANEXA 01), va primi un talon razuibil, la cerere , prezentand bonul fiscal la standul special amenajat in acest scop, in incinta complexului comercial ce gazduieste magazinul participant. Pentru a obtine cardul razuibil de la standul precizat persoana participanta trebuie sa prezinte bonul fiscal la stand la data emiterii bonului fiscal, si nu in alta zi, si nici in alt magazin participant sau la stand-uri alocate in alte magazine participante.
 • Taloanele razuibile sunt de doua tipuri, castigatoare si necastigatoare, rata de castig fiind de 75% (3 din 4 taloane razuibile este castigator).Taloanele razuibile sunt disponibile in limita a 1,040 buc pentru desfasurarea acestei campanii promotionale. Talonul razuibil are inscris unul din premiile campaniei sau mesajul „ Savureaza in continuare Carnatii Maestro, sansa de castiga este aproape!” pentru taloanele necastigatoare, astfel ca pe baza talonului razuibil participantul poate castiga pe loc:
 • Ustensila lemn
 • Bol lemn
 • Manusa termorezistenta
 • Conditiile de acordare a premiilor instant, acordate in temeiul art. 6.6. , numai pe baza talonului razuibil, sunt urmatoarele:
 • Detinerea si prezentarea bonului fiscal in original
 • Bonul fiscal trebuie sa contina produsele participante mentionate la art 4.1 achizitionate in valoare mimina de 10 lei (TVA inclusa).
 • Bonul fiscal precizat sa fie emis in interiorul duratei campaniei, precizate la pct. 3.1.
 • Bonul fiscal sa fie emis de catre magazinele participante , conform pct. 2.1.
 • Bonul fiscal sa fie insotit de talonul razuibil prevazut la pct. 6.1.
 • Participantul castigator sa nu se regaseasca in una din situatiile de incompatibilitate cu calitatea de participant conform sectiunii 5.
 • Premiile se acorda in limita si pana la concurenta numarului maxim de premii alocat prezentei campanii, astfel cum este specificat in sectiunea 6 si 7.

Data la care se poate pretinde premiul precizat pe cardul razuit/razuibil si aferent unui bon fiscal corespunzator trebuie sa fie aceeasi data ca si cea a emiterii bonului fiscal.

Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Organizatorului va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale:nume, prenume, adresa de e-mail, semnatură, serie şi număr bon, locatia in care au fost acordate/inmanate. Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat /magazin care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

 • Premiile instant sunt urmatoarele:
 • 500 buc Ustensila lemn
 • 80 buc Bol lemn
 • 200 buc Manusa termorezistenta

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 • In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

 

Nr. Crt.

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (LEI, TVA inclusa)

Valoare /buc fara TVA

Valoare totala (LEI, TVA inclusa)

Valoare totala fara TVA

1

Ustensila lemn

               500

3.62

3.04

1,809

1,520

2

Bol lemn

                 80

11.00

9.24

880

739

3

Manusa termorezistenta

               200

5.79

6.89

1,158

1,378

 

Total

               780

 

 

3,847

3,637.50

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR prevazute la art. 7.1.

 • Premiile campaniei “ Cumpara Carnati Maestro de la Caroli si te hipnotizam cu premii naturale! ” se vor acorda catre consumatori/clienti pe loc, de la acelasi stand special amenajat in acest scop, in incinta complexului comercial ce gazduieste magazinul participant, de unde au primit initial si talonul razuibil in urma prezentarii bonului fiscal care sa respecte mecanica promo de la art. 6.1. .
 • Procedura de acordare este urmatoarea: Cumparatorul achizitioneaza Produse Participante Caroli in valoare de minim 10 RON (TVA inclusa) –pe un singur bon fiscal - din magazinele mentionate in ANEXA 01
 • Cumparatorul prezinta bonul fiscal la standul special amenajat in acest scop, in incinta complexului comercial ce gazduieste magazinul participant, si va primi la cerere, un talon razuibil. Pentru a obtine cardul razuibil de la standul precizat persoana participanta trebuie sa prezinte bonul fiscal la stand la data emiterii bonului fiscal , si nu in alta zi , si nici in alt magazin participant sau la stand-uri alocate in alte magazine participante.
 • Echipa promotionala de la standul special amenajat in acest scop, in incinta complexului comercial ce gazduieste magazinul participant mentionat in ANEXA 01 acorda pe baza bonului de casa care certifica cumpararea de Produse Participante Caroli in valoare de minim 10 RON (TVA inclusa), un talon razuibil.
 • Cumparatorul poate primi mai multe taloane razuibile, si implicit mai multe premii daca suma inscrisa pe bon este multiplu de 10 RON (exemplu: daca suma inscrisa pe bon este de 20 RON se vor acorda 2 taloane razuibile)
 • Premiul va fi acordat sub conditia prevazuta la pct. 8.3, nefurnizarea datelor precizate si lipsa semnaturii de primire a participantului dand dreptul organizatorului , magazinelor participanete sa nu predea/sa nu acorde premiul.

  • Data la care se poate pretinde premiul aferent unui bon fiscal corespunzator trebuie sa fie aceeasi data ca si cea a emiterii bonului fiscal.
  • Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Organizatorului va solicita castigatorilor urmatoarele date personale:nume, prenume, adresa de e-mail, semnatură, serie şi număr bon, locatia in care au fost acordate/inmanate. Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.
  • Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani.
  • Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
  • Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

 

9.1.      Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.      Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.      Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.      Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1   Prin prezentul Regulament, Organizatorul  prin intermediul Agentiei se obliga sa respecte preverile    Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

10.2 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

 

SECTIUNEa 11. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.carolifoods.ro.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                     

                       

Prin Agentie,                                                            

SC Hello Consumer Interaction SRL

 

 

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

 

LUNA

Cont

Locatii

Perioada desfasurare

INTERVAL ORAR

OCTOMBRIE

CORA

CORA ALEXANDRIEI,
CORA LUJERULUI,
CORA SUN PLAZA,
CORA PANTELIMON
CORA CONSTANTA BRATIANU

13-15.10.2017

Vineri : 16.30 - 20.30
Sambata : 10.00-15.00
Duminica : 11.00-15.00

OCTOMBRIE

CORA

CORA ALEXANDRIEI,
CORA LUJERULUI,
CORA SUN PLAZA,
CORA PANTELIMON
CORA CONSTANTA BRATIANU

20-22.10.2017

Vineri : 16.30 - 20.30
Sambata : 10.00-15.00
Duminica : 11.00-15.00

  

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,

 

Noutati

campanii
stiri
evenimente
campanii
Caroli lansează gama de produse Carolino, dedicată copiilor
Sănătatea în alimentație este una din preocupările constante ale părinților, aceștia fiind interesați îndeosebi de lipsa aditivilor,  conservanților și a zahărului, precum ...
Mai mult
stiri
Încearcă noul duo-pack cremwursti Caroli!
Campania se desfășoară în perioada 14 septembrie – 17 decembrie Recomandată de Șervețel! ...
Mai mult
evenimente
S-a lansat Jurnal de fapte bune – un program de burse pentru copiii talentați, fără posibilități financiare.
Comunicat de presă București, 16.03.2015 S-a lansat Jurnal de fapte bune – un program de burse pentru copiii talentați, fără posibilități financiare.Jurnal de fapte bune susține copiii talen ...
Mai mult