CAMPANIA PROMOTIONALA - Salamul SEMENIC EXTRA de la CAROLI, cu multa carne si CAROLIMETRU TERMIC iti aduce premii cu notificare pentru o vara plina de relaxare!
CAMPANIA PROMOTIONALA - Salamul SEMENIC EXTRA de la CAROLI, cu multa carne si CAROLIMETRU TERMIC iti aduce premii cu notificare pentru o vara plina de relaxare!
2017-07-18 13:05:12

 CAMPANIA PROMOTIONALA

   " Salamul SEMENIC EXTRA de la CAROLI, cu multa carne si CAROLIMETRU TERMIC iti aduce premii cu notificare pentru o vara plina de relaxare!”

 

REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 • Campania promotionala „Salamul SEMENIC EXTRA de la CAROLI, cu multa carne si CAROLIMETRU TERMIC iti aduce premii cu notificare pentru o vara plina de relaxare!”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris(total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
 • Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.
 • Campania se derulează in parteneriat cu REWE (Romania) S.R.L., cu sediul social in Str. Busteni nr. 7, Stefanestii de Jos 077175, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/886/2005, CUI 13348610, atribut fiscal RO, denumita in continuare “Partenerul” sau “Rewe Romania”, telefon 0800 110 111 , inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 10675.
 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
 • Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, http://card.penny.ro/, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, http://card.penny.ro/.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 • Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulametul oficial publicat pe site-ul carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, http://card.penny.ro/, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 • Campania va fi lansata la data de 07.2017 si se va desfasura pana in data de10.08.2017, inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01, interval orar afisat in fiecare locatie participanta si pe siteul http://card.penny.ro/.
 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, http://card.penny.ro/.

 

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele participante sunt:

COD

PRODUS

P640

SALAM CU SUNCA TARANESC   PRIMO 650g

P239

SALAM DE CASA 600g CAROLI

P241

SALAM DE VARA 500g CAROLI

P284

SALAM SANDVIS EXTRA VID 450G CAROLI

P799

SALAM VICTORIA EXTRA 800G CAROLI

P314

SALAM SEMENIC EXTRA 350G CAROLI

P242

SALAM ITALIAN 600g CAROLI

P268

SALAM VARA USCAT 330g CAROLI

P323

SALAM SEMENIC PICANT EXTRA 350G CAROLI

P372

SALAM DE PORC VID 770G CAROLI

P989

SALAM SANDVIS EXTRA GASTRO CAROLI

P690

SALAM CU SUNCA EXTRA GASTRO CAROLI

P876

SALAM VICTORIA EXTRA GASTRO CAROLI

P317

SALAM SEMENIC EXTRA GASTRO CAROLI

P373

Salam vara vid 250g Caroli

P367

Salam Semenic extra 550g Caroli

P370

Salam Vara feliat 50g Caroli

 

Dupa data incheierii Campaniei Produsele participante mentionate mai sus isi pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei.

 

Campania se desfasoara in limita stocului de Produse participante disponibil la raft spre comercializare in fiecare dintre Locatiile participante.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 • Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 • prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
 2. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie (adica la data bonului fiscal). Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
 3. Care nu poseda card Penny;
 • Care nu achizitioneaza produse participante, in conditiile prevazute in regulament;
  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.
  • Clientii Penny Market care nu detin cardul Penny Market pot sa completeze formularul de solicitare a cardului, disponibil in Locatiile participante, urmand ca acesta sa fie emis de catre Rewe Romania. Persoanele care nu detin un card Penny valid nu pot participa la prezenta campanie. Cardurile sunt proprietatea Rewe Romania SRL, modalitatea de validare a cardului, de utilizare, transmitere, retragere si/sau anulare a acestuia, dupa caz, sunt in sarcina exclusiva a Rewe Romania SRL si sunt mentionate pe pagina web http://card.penny.ro/ si prin orice alte modalitati la alegerea Rewe Romania SRL. Titularii de carduri Penny pot participa la Campanie doar daca detin un card Penny Market valid si cu respectarea conditiilor de participare prevazute in prezentul Regulament.

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

 • Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante mentionate la Sectiunea 4 in valoare de 7 LEI pe un singur bon fiscal din Magazinele participante (vezi ANEXA 01), apoi prezinta la casa de marcat a Magazinelor Participante Cardul de Fidelitate Penny Market, va intra automat, in tragerea la sorti pentru unul dintre premiile mentionate la art 7.1 al prezentului Regulament.
 • Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.
 • Actiunea este valabila doar pentru posesorii de Card Penny Market.
 • Tragerea la sorti va fi organizata in urmatoarele conditii:

Avand in vedere ca Rewe Romania este proprietarul cardurilor Penny Market si pe cale de consecinta singurul detinator legal al bazei de date cu clientii sai, inscrierea in concurs (respectiv datele de identificare ale detinatorilor de carduri Penny care participa la prezenta Campanie), validarea castigatorilor si identificarea acestora se va realiza exclusiv de catre Rewe Romania SRL, singura beneficiara a dreptului de prelucrare a datelor cu caracter personal aferente bazei sale de date cu clientii Penny si detinatori ai cardurilor de fidelitate. In vederea desemnarii castigatorilor Rewe Romania va transmite catre Agentie, pana la data de 22.08.2017 seriile bonurilor fiscale si ale cardurilor care indeplinesc conditiile de participare la tragerea la sorti conform prezentului Regulament in vederea realizarii extragerii. Pentru evitarea oricarui dubiu, Rewe Romania SRL va pune la dispozitia Caroli si/sau a Agentiei exclusiv seriile bonurilor fiscale si ale cardurilor de fidelitate Penny Market. Identificarea castigatorilor (extrasi conform art. 6.5., 6.6) in baza seriilor de bon fiscal si card se va face de catre Rewe Romania SRL.  

 • Inregistrarea participantilor in baza de date a Partenerului Rewe Romania SRL, utilizata pentru extragerea castigatorilor va fi efectuata o data pentru fiecare bon fiscal insotit de card Penny, daca sunt respectate conditiile de participare prevazute in regulament.
 • Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 25 august 2017, si se va efectua prin intermediul aplicatiei electronice random.org si se va face de catre o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing si in prezenta unui reprezentant CAROLI FOODS GROUP din baza de date comunicata de catre Rewe Romania, in care sunt mentionate seriile de card ale posesorilor de card Penny Marketcare au achizitionat in Perioada Campaniei Produse Participante conform Regulamentului Oficial si au fost inscrisi in concurs;
 • Premiile sunt:
 • 3 Smartwatch
 • 50 hamace
  • Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

 

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 • In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

 

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (RON, TVA inclusa)

Valoare /buc fara TVA

Valoare totala (RON, TVA inclusa)

Valoare totala –fara TVA

Smartwatch

3

               1,714

         1,440

                   5,141

             4,320

Hamac

50

                     95

               80

                   4,760

             4,000

       

                   9,901

             8,320

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

 • Premiile Actiunii „Salamul SEMENIC EXTRA de la CAROLI, cu multa carne si CAROLIMETRU TERMIC iti aduce premii cu notificare pentru o vara plina de relaxare!” se vor acorda de catre Organizator, in urma extragerii efectuate in data de 25 august 2017.

In termen de 5 zile de la data extragerii, Rewe Romania va incerca sa contacteze telefonic fiecare castigator la numarul de telefon pe care l-a oferit in momentul eliberarii cardului Penny, in intervalul orar 9.00-18.00, si de a-l instiinta cu privire la modalitatea de intrare in posesia premiului.

Participantul va fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare. Reprezentantii Rewe Romania vor incerca stabilirea contactului telefonic cu participantul extras, apeland numarul de telefon de maximum 5 ori, in 5 zile diferite, in intervale orare diferite.

Daca din motive independente de vointa Rewe Romania castigatorul nu poate fi contactat (are telefonul inchis si/sau nu raspunde/refuza/se afla in incapacitate/imposibilitate de a intra in posesia premiului), se va apela succesiv la rezerve, in ordinea extragerii lor.

Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate de acestia vor fi publicate in maxim 15 zile de la extragere pe site-ul http://card.penny.ro/, www.megadiscount.ro si facebook.com/caroli.romania

 • Premiile vor fi disponibile pentru a fi ridicate de castigatori (conform art. 8.7 – 8.12.) in maxim 15 zile lucratoare de la validarea de principiu (conform art. 8.5.), sau rezervelor in maxim 60 de zile de la validarea de principiu a acestora (conform art. 8.5.) .
 • Extragerea va avea loc in data de 25 august 2017, si se va efectua prin intermediul aplicatiei electronice random.org si se va face de catre o comisie formata din: un reprezentant al agentiei Front Line Marketing si in prezenta unui reprezentant CAROLI FOODS GROUP dintr-o baza de date in care sunt mentionate seriile de card ale posesorilor de card Penny care au achizitionat in Perioada Campaniei Produse Participante conform Regulamentului Oficial si au fost inscrisi in concurs; seriile de card extrase castigatoare, precum si seriile de card aferente rezervelor, vor fi comunicate in data de 25-26.08.2017 catre Rewe Romania SRL in vederea identificarii si contactarii castigatorilor.
 • La extragere va fi desemnat un singur castigator si 2 rezerve pentru fiecare din cei 53 castigatori extrasi, ordinea acestora (a castigatorilor si a rezervelor) fiind data de cea a extragerii , atat castigatorii cat si rezervele urmand a fi supusi/e procesului de validare conform prezentului Regulament, pentru acordarea /predarea premiului .
 • Sunt validati de principiu castigatorii / rezervele care au putut fi contactati/e in termenul precizat la articolul 8.1.Validarea finala a castigatorilor premiilor (inclusiv rezervele daca este cazul ) se va face la momentul revendicarii si predarii premiului castigat prin :
 • prezentrea cartii de identitate si a cardului Penny in vederea identificarii;
 • semnarea procesului verbal de predare primire a premiului
  • Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani la data inscrierii in campanie.
  • Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul si dreptul la premiu, in integralitatea sa, unei alte persoane.
  • Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
  • Premiile vor fi ridicate de catre castigatorii / rezervele validati/e de principiu din Magazinul Participant Penny Market de la care au achizitionat produsele participante conform mecanicii Campaniei si care a emis bonul fiscal participant la campanie, cu respectarea termenelor limita indicata in art. 8.2. In magazin se va face validarea finala in vederea acordarii/neacordarii si in vederea predarii/nepredarii premiului.
  • Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna seria si numarul cardului Penny Market, numele si prenumele, CNP-ul castigatorului, ( doar pentru premiile a caror valoare depaseste 600 de lei si pentru care organizatorul trebuie sa achite obligatiile fiscale) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit in doua exemplare in original, din care unul va ramane la castigator si unul va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.
  • Neprezentarea castigatorilor/rezervelor in locatia si in /pana la termenul indicat in art. 8.9. coroborat cu art. 8.2., neprezentarea cartii de identitate, a cardului Penny Market, in vederea identificarii, si nesemnarea procesului verbal de predare-primire a premiului conduce la neacordarea / nepredarea premiului catre castigatori/rezerve , precum si la invalidarea finala a acestora.
  • Caroli Foods Group SRL si Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
  • Nepredarea / neacordarea premiilor din culpa castigatorilor / rezervelor.
  • Bonuri fiscale ilizibile / deteriorate

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

 

9.1.       Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.       Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.       Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.       Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

 

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

(1) Agentia si Partenerul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrati la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 8695, respectiv 10675, astfel cum acestea au fost modificate si completate ulterior. Campania este organizata de Organizator prin intermediul Agentiei, insa nici Agentia si nici Organizatorul nu vor colecta, prelucra si/sau va opera datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie, respectiv ai titularilor cardurilor de fidelitate Penny Market acesta fiind prelucrate doar de catre Rewe Romania SRL in calitate de detinator al bazei de date si inregistarta la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 10675

 

(2) Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date administrata de Partener (Rewe Romania SRL) si imputernicitii acestuia. Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre Partener (Rewe Romania) si de catre imputernicitii acestuia si vor putea fi prelucrate de catre acesta conform acordului exprimat de catre client la momentul solicitarii cardului de fidelitate Penny Market folosite de catre acestaconform acordului si pentru supravegherea desfasurarii si urmaririi desfasurarii corecte a Campaniei, precum si in vederea acordarii premiilor.

 

(3) Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Partener nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Partenerul este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

 

(4) Rewe Romania le va putea solicita castigatorilor ca, in baza acordului lor anterior, expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator/Partener sa poata fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestora cu marcile „Caroli”, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Dreptul de utilizare de catre Organizator sau Partener a acestor imagini se va face conform acordului exprimat si fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori.

 

Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesul verbal de predare primire a premiului, Organizatorul neconditionand validarea premiului si/sau acordarea premiului de acordul castigatorului in acest sens.

 

(5) Agentia si Partenerul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

(6) Participantii au dreptul de a obtine de la Partener, la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Partenerului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata Rewe (Romania) S.R.L.

 

 

 

 

 

SECTIUNEa 11. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

 

 

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, http://card.penny.ro/.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                     

                       

 

 

 

 

 

 

Prin Agentie,                                                               

SC Front Line Marketing SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

 

Filiala

Magazin

Adresa

4304

Penny Market Constanta

Str. Aurel Vlaicu, Nr. 282

4331

Penny Market Mangalia

Str. Portului, Nr. 50

4348

Penny Market Navodari

Str. Frunzelor, Nr. 3

4389

Penny Market Tulcea 2

Str. Spitalului, Nr. 6

4301

Penny Market Ploiesti

Sos. Vestului, Nr. 12

4303

Penny Market Campina

Str. Dreptaţii, FN

4340

Penny Market Targoviste

Bdul Eroilor, FN

4324

Penny Market Sinaia

Str. Calea Prahovei, FN

4394

Penny Market Urziceni

Calea Bucuresti, Nr. 108

4373

Penny Market Mizil

Str. Mihai Bravu (DN1 B) Nr. 216, Comuna Vadu Sapat

4601

Penny Market Penny Brasov XXL

Bdul Garii, Unirea Shopping Center

4310

Penny Market Alexandria

Str. Libertatii, Nr. 246

4311

Penny Market Rosiorii de Vede

Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 1

4381

Penny Market Alexandria 2

Str. Bucuresti, Nr. 166

4398

Penny Market Turnu Magurele

Str. Mihai Bravu

4313

Penny Market Medgidia

Str. Independenţei, FN

4314

Penny Market Calarasi

Str. Prelungirea Bucuresti, Nr. 93-95

4327

Penny Market Fetesti

Str. Calarasilor, Nr. 591

4370

Penny Market Cernavoda

Str. Medgidiei, Nr. 1A

4428

Penny Market Constanta 2

Sos. Mangaliei, Nr. 84

4355

Penny Market Alba Iulia

Bdul Ferdinand, Nr. 85

4386

Penny Market Alesd

Str. Ciocarliei, Nr. 65-67

4369

Penny Market Arad

Str. Nicolae Titulescu, Nr. 3

4346

Penny Market Arad 2

Str. Poetului, Nr. 1/C

4376

Penny Market Arad 3

Str. Condurasilor, Nr. 25-27, Ap 1 si 2

4349

Penny Market Baia Mare 1

Calea Victoriei, Nr. 114A

4382

Penny Market Baia Mare 2

Bdul Traian, Nr. 29

4401

Penny Market Beclean

Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 47

4419

Penny Market Beius

Calea Bihorului, Nr. 7

4343

Penny Market Bucuresti Garun

Str. Nasaud, Nr. 97, Sector 5

4319

Penny Market Giurgiu

Bdul Miron Nicolescu, FN

4315

Penny Market Bucuresti 1 Decembrie

Bdul 1 Dec. 1918, Nr. 33, Sector 3

4384

Penny Market Blaj

Str. Clujului, Nr. 81

4415

Penny Market Bocsa

Str. Autogarii, Nr. 6

4393

Penny Market Calan

Intre Stadion si Strada Streiului

4412

Penny Market Campia Turzii

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 30A

4375

Penny Market Caransebes

Str. Ardealului, Nr.112A

4347

Penny Market Carei

Str. Ignisului, Nr. 15

4392

Penny Market Chisineu Cris

Str. Infratirii, Nr. 103A

4326

Penny Market Codlea

Str. Muntisor, FN

4396

Penny Market Covasna

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 32

4323

Penny Market Buftea

Str. Parc Centru, Nr. 7

4316

Penny Market Campulung

Str. Traian, Nr. 23-27

4354

Penny Market Mioveni

Bdul Dacia, Nr. 7/D

4328

Penny Market Bucurestii Noi

Bdul Bucurestii Noi, Nr. 27-29, Sector 1

4425

Penny Market Pitesti

Calea Bucuresti, Nr. 36

4395

Penny Market Cugir

Str. Victoriei, Nr. 55

4432

Penny Market Deva

Str. Mihai Viteazul, Nr. 2, Centrul Comercial Portico

4317

Penny Market Fagaras

Str. Tabacari/ Azotului, FN

4364

Penny Market Gheorgheni

Str. Fratiei, Nr. 18

4352

Penny Market Hunedoara 1

B-dul Dacia, Nr. 43

4302

Penny Market Craiova

Str. Aristizza Romanescu, Nr. 1

4308

Penny Market Caracal

Calea Bucuresti, Nr. 35

4391

Penny Market Draganesti-Olt

Str. Nicolae Titulescu, Nr. 120A

4420

Penny Market Filiasi

Bdul Racoteanu, Nr. 213

4306

Penny Market Tecuci

Str. Gheorghe Petraşcu, Nr. 20

4312

Penny Market Tulcea

Str. Viticulturii, Nr. 1A

4334

Penny Market Buzau

Aleea Sporturilor, Nr. 51

4335

Penny Market Galati

Str. Barbosi, Nr. 9 ZONA MICRO

4413

Penny Market Patarlagele

Str. Al Ioan Cuza, Tarla 100

4309

Penny Market Onesti

Str. Trotusului, Nr. 5

4332

Penny Market Onesti 2

Str. Belvedere, Nr. 13

4339

Penny Market Comanesti

Str. Vasile Alecsandri, Nr. 18, LOT 6

4366

Penny Market Moinesti

Str. Cpt. Zaganescu, Nr. 1A

4402

Penny Market Targu Ocna

Str. Costache Negri, Nr. 45

4397

Penny Market Adjud

Stadionul Municipal Adjud, Str.Republicii, Nr. 6D

4390

Penny Market Hunedoara 2

Str. Nicolae Balcescu, Nr. 2

4406

Penny Market Iernut

Str. Mihai Eminescu, Nr. 10

4421

Penny Market Jimbolia

Calea Timisorii, Nr. 7B

4350

Penny Market Lupeni

Aleea Trandafirilor, Cartier Barbateni

4351

Penny Market Medias

Str. Rubinului, Nr. 1

4363

Penny Market Motru

Comuna Catunele, Sat Lupoaia, Nr. 48

4379

Penny Market Orsova

Str. Portile de Fier, Nr. 26

4365

Penny Market Drobeta Turnu Severin

Str. Walter Maracineanu, Nr. 2

4424

Penny Market Suceava

Str. Pacii, Nr. 1

4383

Penny Market Campulung Moldovenesc

Calea Bucovinei, Nr. 63

4405

Penny Market Pascani

Str. Gradinitei, Nr. 25

4333

Penny Market Miercurea Ciuc

Str. Brasovului, Nr 3A

4377

Penny Market Moldova Noua

Str. Nicolae Titulescu, Nr.1

4417

Penny Market Odorheiu Secuiesc

Str. Targului, Nr. 6

4337

Penny Market Oradea

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 86

4388

Penny Market Oradea 2

Str. Grigore Moisil, Nr. 3

4410

Penny Market Orastie

Str. Unirii, Nr. 31

4344

Penny Market Petrila

Str. Republicii, FN

4357

Penny Market Petrosani

Str. Mihai Viteazul, Nr.11

4353

Penny Market Rasnov

Str. Garii, Nr. 10

4422

Penny Market Piatra Neamt

Str. Plaiesului, Nr. 2

4378

Penny Market Buhusi

Int. Str. Mircea Voievod cu Str. Republicii

4411

Penny Market Bacau

Str. Izvoare, Nr. 2

4322

Penny Market Barlad

Str. Republicii, Nr. 200

4307

Penny Market Focsani

Bdul 1 Decembrie 1918, Nr. 4

4305

Penny Market Ramnicu Sarat

Str. C-tin Brancoveanu, Nr. 16-18

4380

Penny Market Focsani 2

Str. Marasesti, Nr. 4A

4372

Penny Market Vaslui

Inters. Str. Donici-Calugareni, Nr. 200

4371

Penny Market Roman

Bdul Republicii, Nr. 123-125

4325

Penny Market Sf. Gheorghe

Str. Iosif Popoviciu, Nr. 2

4341

Penny Market Sighisoara

Str. Zaharia Boiu, Nr. 20

4403

Penny Market Sovata

Str. Principala, Nr. 194

4342

Penny Market Tarnaveni

Str. Muntisor, Nr. 7

4345

Penny Market Targu Secuiesc

Str. 1 Dec. 1918, Nr. 44

4356

Penny Market Turda

Calea Victoriei, Nr. 3

4338

Penny Market Vulcan

Str. Romanilor, Nr. 7

4368

Penny Market Zalau

Str. Voievod Gelu, Nr. 2/A, zona B

4336

Penny Market Sebes

Str. Valea Frumoasei, Nr.27

4414

Penny Market Timisoara

Bdul Maresal Constantin Prezan, Nr. 14-16

4367

Penny Market Simleul Silvaniei

Piata 1 Mai

4358

Penny Market Dragasani

Str. Tudor Vladmirescu, Nr. 338

4436

Penny Market Tecuci 2

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 109B

4431

Penny Market Oradea 3

Bdul Stefan cel Mare, Nr. 82

4448

Penny Market Cluj

Str. Calea Floresti, Nr. 56

4430

Penny Market Corabia

Str. Cerealelor, Nr. 2

4433

Penny Market Timisoara 2

Calea Aradului, Nr. 48

4374

Penny Market Salonta

Str. Aradului Nr. 5

4437

Penny Market Harsova

Str. Vadului nr. 63

4434

Penny Market Vatra Dornei

Str. Unirii, Nr. 66-78

4362

Penny Market Satu Mare

Bdul Hendri Coanda, Nr. 7

4452

Penny Market Braila 2

Zona Microhala, Hipodrom

4318

Penny Market Slatina

Str. Manastirii, Nr. 7 A

4385

Penny Market Baicoi

Str. Republicii, Nr. 336-338

4447

Penny Market Braila

Str. Milcov, Nr. 7

4449

Penny Market Pascani 2

Str. Garii, Nr. 95

4445

Penny Market Brasov

Str. Carpatilor, Nr. 14

4446

Penny Market Galati 2

Regimentului, Nr.11, Siret 46 G, Cartier Mazepa 2

4439

Penny Market Huedin

Str. Horea, Nr. 36

4441

Penny Market Aiud

Str. Transilvaniei, Nr. 74

4408

Penny Market Lugoj

Str. Ioan Balan, Nr. 24-26

4454

Penny Market Borsa

Str. Libertatii, Nr. 45D-64

4451

Penny Market Bucuresti Luica

Str. Luica, Nr. 62-64, 66-68, Sector 4

4453

Penny Market Buzau 2

Bdul Republicii, Nr. 1

4409

Penny Market Jibou

Calea 1 Mai, Nr. 31

4455

Penny Market Cisnadie

Str. Sibiului, Nr. 1A

4456

Penny Market Oltenita

Bdul Tineretului, Nr. 121A

4465

Penny Market Calarasi 2

Str. Belsugului Nr 39

4458

Penny Market Turnu Magurele   2

Str. Vlad Tepes, Nr. 2

4457

Penny Market Titu

Str. I.C. Visarion, Nr.8

4461

Penny Market Sannicolau Mare

Str. Timisoara, Nr. 2

4460

Penny Market Timisoara 3

Str. Circumvalatiunii, Nr. 35

4468

Penny Market Agnita

Str. Mihai Viteazu, Nr. 93

4444

Penny Market Strehaia

Str. Republicii, Nr. 155

4462

Penny Market Marghita

Str. I.L.Caragiale, Nr. 20, Marghita

4467

Penny Market Negresti Oas

Str. Victoriei, Nr. 79

4478

Penny Market Targoviste 2

Str. Petru Cercel , Nr. 10A

4475

Penny Market Brasov 2

Str. Aluminiului, Nr. 6

4387

Penny Market Brad

Str. Vanatorilor, Nr. 62

4470

Penny Market Dorohoi

Bdul Victoriei, Nr. 120

4450

Penny Market Galati 3

Str. Crizantemelor, Nr. 8

4459

Penny Market Busteni

Bdul Libertatii, Nr. 90

4474

Penny Market Targu Mures

Str. Predeal, Nr. 88

4472

Penny Market Sibiu

Str. Steflesti, Nr. 1, Cartier Selimbar

4471

Penny Market Pipera

Bdul Pipera, Nr. 2H, Oras Voluntari

4477

Penny Market Resita

Str. Fantanilor, Nr.1

4469

Penny Market Bucuresti Th. Pallady

Bdul Theodor Pallady, Nr. 39, Sector 3

4476

Penny Market Bistrita

Calea Moldovei, Nr. 15, Bistrita

4466

Penny Market Zalau 2

Str. Gheorghe Doja, Nr.113

4485

Penny Market Brasov 3

Str. Spicului, Nr. 7A

4496

Penny Market Bucuresti Crangasi

Sos. Virtutii, Nr. 148A, Sector 6

4495

Penny Market Hunedoara 3

Str. Viorele, Nr. 5

4423

Penny Market Teius

Str. Clujului, Nr. 82-84

4481

Penny Market Targu Frumos

Str. Petru Rares, Nr. 62

4480

Penny Market Pitesti 2

Str. Nicolae Balcescu, Nr. 158A

4473

Penny Market Brasov 4

Str. Prunului, Nr. 3A

4483

Penny Market Gura Humorului

Bdul Bucovinei, Nr. 46-48-50

4493

Penny Market Botosani

Str. Nicolae Iorga, Nr. 4

4484

Penny Market Arad 4

Str. Aurel Vlaicu, Nr. 206-218

4490

Penny Market Bragadiru

Sos. Alexandriei, Nr.112, Bragadiru

4494

Penny Market Zimnicea

Str. Eroilor, Nr. 5, Zimnicea

4489

Penny Market Corbeanca

Sos. Unirii, Nr. 58, Sat Petresti, Corbeanca

4492

Penny Market Sibiu 2

Str. Strandului, Nr. 2A

4500

Penny Market Giurgiu 2

Bdul CFR, Nr. 5

4440

Penny Market Ludus

Str. Zavoiului, Nr. 6A

4418

Penny Market Rovinari

Aleea Tandafirilor, Nr.1, Rovinari

4497

Penny Market Focsani 3

Str. Valcele, Nr. 15 E, Focsani

4498

Penny Market Bucuresti B-dul Timisoara

Bdul Timisoara, Nr. 56, Sector 6

4507

Penny Market Fetesti 2

Prelungirea Grausor, Nr. 7

4510

Penny Market Bucuresti Timpuri Noi

Str. V.V. Stanciu, Nr. 213, Sector 4

4506

Penny Market Oradea 4

Str. Seleusului, Nr. 22-24  

4486

Penny Market Campeni

Bdul Revolutiei, Nr. 35

4520

Penny Market Drobeta Turnu Severin 3

Str. Topolnitei, Nr. 8

4404

Penny Market Faget

Calea Lugojului, Nr. 31

4512

Penny Market Militari Residence

Str. Soarelui, Nr. 4, Sat Dudu, Com. Chiajna

4505

Penny Market Magurele

Str. Atomistilor, Nr. 369-375, Magurele

4517

Penny Market Satu Mare 2

Bdul Lucian Blaga, Nr. 35B

4427

Penny Market Tomesti

Str. Prof. Petru Olteanu, Nr. 61A,Tomesti

4482

Penny Market Bucuresti Gherase

Sos. Gherase, Nr. 66-70, Sector 2

4527

Penny Market Oradea 5

Str. Sovata, Nr. 2-4, Oradea

4522

Penny Market Buftea 2

Sos. Bucuresti-Targoviste, Nr. 139, Buftea

4519

Penny Market Baia Mare 3

Str. Minerilor, Nr. 17

4531

Penny Market Pucioasa

Str. Republicii, Nr. 83, Pucioasa

4515

Penny Market Valea lui Mihai

Calea Revolutiei, Nr. 59-61, Valea lui Mihai

4525

Penny Market Apahida

Str. Libertatii, Nr. 88, Apahida

4533

Penny Market Botosani 2

Calea Nationala, Nr. 91, Uvertura Mall

4530

Penny Market Bucuresti Bd. Basarabia

Bdul. Basarabia, Nr. 170, Sector 3

4514

Penny Market Alba Iulia 2

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 80, Alba Iulia

4526

Penny Market Deva 2

Str. Mihai Eminescu, Nr. 87, Deva

4509

Penny Market Ineu

Calea Republicii, Nr. 2 Bis

4511

Penny Market Hateg

Bdul. Nicolae Titulescu, Nr. 25

4508

Penny Market Sacele

Bdul. G. Moroianu, Nr. 63-67, Sacele

4426

Penny Market Oravita

Str. Closca, Nr. 41 A, Oravita

4516

Penny Market Bolintin Vale

Str. Partizani, Nr. 19-21, Bolintin Vale

4532

Penny Market Popesti Leordeni

Str. Drumul Fermei, Nr. 91, Popesti Leordeni

 

 

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,

Noutati

campanii
stiri
evenimente
campanii
Caroli lansează gama de produse Carolino, dedicată copiilor
Sănătatea în alimentație este una din preocupările constante ale părinților, aceștia fiind interesați îndeosebi de lipsa aditivilor,  conservanților și a zahărului, precum ...
Mai mult
stiri
Încearcă noul duo-pack cremwursti Caroli!
Campania se desfășoară în perioada 14 septembrie – 17 decembrie Recomandată de Șervețel! ...
Mai mult
evenimente
S-a lansat Jurnal de fapte bune – un program de burse pentru copiii talentați, fără posibilități financiare.
Comunicat de presă București, 16.03.2015 S-a lansat Jurnal de fapte bune – un program de burse pentru copiii talentați, fără posibilități financiare.Jurnal de fapte bune susține copiii talen ...
Mai mult